Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2011

dizajn prvkov elektrických zabezpečovacích systémov – pasívne infračervené detektory

Andrej Veľas | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Bezpečnost|Přehledová stať

Článok popisuje súčasný stav v dizajne prvkov elektrických zabezpečovacích systémov, konkrétne vpasívnych infračervených detektoroch pohybu. Vsúčasnosti sa pri konštrukcii týchto detektorov len zriedkavo používajú moderné tvary amateriály. Článok popisuje predpoklady dizajnu detektorov, ako aj možnosti zmeny vdizajne detektorov. ...více

návrh projektování nezbytných úprav improvizovaného úkrytu

Lucie Juříková | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Bezpečnost|Přehledová stať

Cílem příspěvku je poukázat na možné řešení výstavby improvizovaných úkrytů v případě mimořádné události. Nezbytnými úpravami je myšleno výstavba větracích komínků, nouzové výlezy, podpěry stropní konstrukce, stínění, zesilování zdiva apod. Článek bude řešit použití a umístění větracích komínků i nouzových výlezů ve stávajícím modelovém úkrytu. ...více

možnosti ukládání polí a jejich výkonnostní testy v nejpoužívanějších dbms

Iveta Žouželková | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Teorie|Ostatní

Příspěvek se zabývá možnostmi ukládání polí v nejběžnějších databázových systémech (DBMS). Datový typ pole, jež je součástí většiny programovacích jazyků a je velmi vhodný například pro zpracování diskrétních hodnot výstupu měření signálů či časových řad. Vývojáři mají dnes poměrně velký výběr z různých databázových technologií a správná volba databáze a datového typu pro ukládání polí nemusí být úplně zřejmá. ...více

využití alternativních výpočetních prostředků ke zkvalitnění studijní průpravy studentů

Tomáš Barot | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Teorie|Přehledová stať

Článek popisuje přínosy vyššího doporučování alternativních výpočetních programů vysokoškolským studentům. Zdůrazňuji ale, že tento metodický postup kategorizuji jako doplněk k již existujícím metodám VŠ. Nesnažím se upřednostňovat postup před ostatními postupy. Předkládaný návrh by měl být uplatněn pouze v součinnosti s již zavedenými metodami. ...více

ochrana před účinky jaderných zbraní - ochranné vlastnosti vybraných materiálů.

Jakub Rak | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Bezpečnost|Vědecká stať

Příspěvek seznamuje súčinky jaderných zbraní a jejich působením. Dále naznačuje základní možnosti ochrany před jejich působením. Druhá část je věnována ochranným vlastnostem vybraných materiálů. Materiály jsou hodnoceny zpohledu jejich ochranných vlastností před pronikavou radiací a jejich. Dalšími aspekty jsou jejich dostupnost a obtížnost zpracování při realizaci stavebních úprav. ...více

současné trendy a směr vývoje modelové architektury webových vyhledávacích strojů

Michal Šmiraus | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Informatika|Ostatní

Potřeba efektivního vyhledávání informací je ve svém prvotním významu pouze jedním, ale rozhodně strategickým aspektem úspěchu v novodobém prostředí. Díky pokročilým metodám vyhledávání a vytěžování informačních či znalostních zdrojů, nám nové pohledy na jejich vzájemné kombinace poskytují dosud nevídané možnosti. Kde však leží hranice mezi unikátním, kdanému požadavku relevantním údajem a uměle vytvořeným shlukem prostých dat bez faktického obsahu? Budou vbudoucnu moderní vyhledávací stroje znát odpověď na každou naši otázku? ...více

řízení výrobních činností v podniku prostřednictvím ca systémů

Ivana Kleinedlerová | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Technika|Vědecká stať

Příspěvek poukazuje na potřebnost správního řízení výrobních činností v podniku a to zaváděním počítačové podpory do výroby. Analýzou ekonomického zhodnocení výroby palubní desky jsme dospěli k závěru, že zavádění CA systémů je plně namístě současným vývojem trhu a potřebami správního manažování podniku, v rámci dosahování potřebné kvality a konkurenceschopnosti. ...více

metódy viacnásobného prístupu a antikolízne riešenia

Juraj Vaculík | 1. 6. 2011 20:40:27
Číslo 1/2011|Teorie|Vědecká stať

Jedným z problémov pri RFID technológií je súčasné spracovanie viacerých identifikátor v čítačke, kde môžu nastať kolízne situácie. Príspevok sa zaoberá metódami viacnásobného prístupu a teoretickým a praktickým riešením antikolíznych situácií v oblasti RFID technológie. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795