Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
O časopisu

O časopisu

Datum zahájení vydávání: 6. prosince 2009
Nakladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Název: Trilobit
Kl.název: Trilobit (Zlín)
ISSN: 1804-1795
Jazyky statí: český, slovenský, anglický
Periodicita: 2x za rok
El. umístění: http://trilobit.fai.utb.cz
Zaměření časopisu: Teorie, Regulace, Informatika, Logika, Obvody, Bezpečnost, Inteligence, Technika.

Příspěvky v časopise se dělí do třech základních skupin:

Původní vědecká stať Přehledová stať Ostatní

Původní vědecké stati a přehledové stati jsou publikovány pouze po úspěšném absolvování nezávislého recenzního řízení. Recenzenti nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako některý z autorů. Nesmí být také v konfliktu zájmů, což dokladují přijetím recenze.

Další informace:
Výzva pro autory
Instrukce autorům

Průběh recenzního řízení

Pro každý příspěvek jsou redakcí navržení dva recenzenti. Příspěvky se recenzentům zasílají vždy do 7 dnů po uzávěrce příjmu statí pro dané číslo. Vypracování posudku recenzenti provádí ve lhůtě 10 - 14 dnů. Recenze statí jsou následně poskytnuty autorům k vyjádření a dopracování příspěvků. Redakce dále posoudí, zda jsou úpravy dostatečné a pokud existují pochybnosti, je rukopis opět předložen recenzentům.


Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795