Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Redakční rada

Redakční rada

 • prof. Ing. Roman Prokop, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín

Editor, výkonný redaktor:

 • doc.Ing. Radek Šilhavý, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín

Členové redakční rady:

 • prof. Ing. Miloš Šeda, CSc., Vysoké učení technické, Brno.
 • plk. gšt. v. z. doc. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. et PhD., MBA, MSc.,Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava
 • prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. — České vysoké učení technické, Praha
 • prof. Ing. A. Víteček, CSc. Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Ostrava
 • prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc. — Univerzita Žilina
 • doc.Ing. Petr Šilhavý, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
 • doc.Ing. Radek Šilhavý, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
 • Ing. Jiří Dufek — AGA grémium Alarm, o.s.
 • Ing. Jaromír Tomšů — SATTURN Holešov
 • Ing. Jiří Urban — Siemens
 • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
 • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D, FEI VŠB, Ostrava

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795