Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2010

usb midi lights device – midi protokol a jeho přímá implementace pro jevištní zařízení

Dalibor Slovák | 15. 11. 2010 12:43:12
Číslo 2/2010|Regulace|Přehledová stať

Tento článek se zabývá popisem zařízení, které slouží ke koordinaci jevištního osvětlení spolu s hudbou vytvářenou v počítači. Zařízení komunikuje na vstupu prostřednictvím MIDI a USB protokolu. Výstupem je pak řídící napětí, jehož hodnota je ovlivněna prostřednictvím pulzně-šířkové modulace, která je výsledkem hodnoty třetího bytu MIDI zprávy. V tomto bajtu se nachází síla daného řídícího tónu. Zařízení je na vstupu připojeno jako jedno z USB rozhraní k PC a na výstupu je připojeno k výkonovému transformačnímu stupni, který pak má ke svým výstupům již připojeno jevištní osvětlení, případně jiná efektová zařízení jako např. motory čerpadel vodních fontán. ...více

návrh řídícího systému pro autonomní vzducholoď na utb

Martin Pospíšilík | 11. 11. 2010 19:57:08
Číslo 2/2010|Technika|Přehledová stať

Již déle než rok můžeme při zvláštních příležitostech v aule Fakulty aplikované informatiky potkat malou vzducholoď. Tento článek přináší čtenářům základní informace o tomto projektu, který se zabývá vývojem autonomního monitorovacího systému. Jedná se o zařízení schopné pohybu uvnitř uzavřené místnosti bez zásahu obsluhy, které je schopno monitorovat své okolí. ...více

evolutionary synthesis of rules for programming the turing machine

Lukáš Kouřil | 11. 11. 2010 19:48:26
Číslo 2/2010|Inteligence|Vědecká stať

This article deals with using artificial intelligence which is represented by Self-Organizing Migrating Algorithm for programming the Turing machine. During research which is described below we tried to simplify programming process of the Turing machine. The programming process consists of designing reponses of the Turing machine’s transfer function in the form of the rules which describe operating of the machine.This process was successfully covered up by evolution which produce the rules for solving concrete tasks by the Turing machine. Thus we prove possibility to employ artificial intelligence at simplifying complicated programming the Turing machine. ...více

dôležitosť a význam odbornej prípravy zamestnancov strážnej služby v sr

Dagmar Vidriková | 11. 11. 2010 19:40:03
Číslo 2/2010|Bezpečnost|Vědecká stať

Jednou z podmienok pre uchádzačov o zamestnanie v strážnej službe v SR je povinnosť absolvovať kurz odbornej spôsobilosti. Po absolvovaní je uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydaný Ministerstvom vnútra SR preukaz odbornej spôsobilosti typu „S“. Ide o istú formu vzdelania, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalifikovaný výkon služby, ako aj znížiť riziko možného vybočenia zamestnancov zo stanovených medzí. Názory odbornej verejnosti i ľudí z praxe sa však rôznia, a to v otázkach rozsahu i obsahu odbornej prípravy. Je vzdelanie zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby dôležité? Má význam pri výkone strážnej služby? ...více

labi a laboratorní úloha de1

František Hruška | 11. 11. 2010 18:41:35
Číslo 2/2010|Informatika|Přehledová stať

Laboratoře integrované automatizace jsou moderní laboratoře se vzdálenými reálnými výukovými experimenty (dále jen úloha) přístupnými lokálně i dálkově přes internet. Byly získány cenné zkušenosti, vesměs pozitivní. Některé zkušenosti vyvolávají požadavky na drobné úpravy nebo hledání lepší formy užití a použití ve výuce. Úloha DE1 realizuje tepelnou soustavu s uzavřeným regulačním obvodem a dokonalou technikou automatického řízení. U této úlohy se projevily problémy v tom, že nedávala optimální využití. Proto se hledají příčiny a důvody, proč reálné funkce se odlišují od záměru. 4ást výsledků je předmětem tohoto příspěvku. ...více

rychlostní rozdíly mezi softwarem mathematica a jazykem c# při hledání extrémů

David Malaník | 11. 11. 2010 18:36:53
Číslo 2/2010|Informatika|Vědecká stať

Příspěvek se zabývá srovnáním rychlosti matematických výpočtů při hledání extrémů vícerozměrných funkcí. Ke srovnání výkonnosti byly použity dva diametrálně odlišné prostředky pro řešení. Na jedné straně se jedná o softwarové řešení pro matematické simulace Wolfram Mathematica 7, na druhé straně o univerzální programovací jazyk C# ...více

homografie a epipolární geometrie

Martin Beneda | 31. 10. 2010 13:34:00
Číslo 2/2010|Teorie|Vědecká stať

Klasický problém počítačového vidění je rekonstrukce 3D scény ze dvou či více snímků. Elementární úlohou je proto stereo korelace,  neboli potřeba definování množství dvojic odpovídajících si bodů ze stereo páru. V tomto článku je popsána metoda významně usnadňující hledání takovýchto bodů. Zmíněná metoda, epipolární geometrie, vychází z projektivní lineární transformace. Pro snazší pochopení souvislostí jsou tedy uvedeny postupně obě problematiky ve vzájemné návaznosti. ...více

návrh technologie projektování improvizovaných úkrytů v podmínkách české republiky

Jakub Rak | 29. 10. 2010 21:16:26
Číslo 2/2010|Bezpečnost|Vědecká stať

Článek se zabývá možnostmi zefektivnění a rozvoje oblasti úkrytí obyvatelstva před následky zbraní hromadného ničení a jiných mimořádných událostí v podmínkách České Republiky. V návaznosti na legislativní změny (Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020) rozebírá zpracování podkladů pro vybudování improvizovaných úkrytů a vytvoření standardu pro jejich projektování. Vytvořený standard představuje vzor pro jiné samosprávné celky využitelný v rámci krizového řízení ...více

tvorba a riadenie projektov prevencie kriminality

Josef Reitšpís | 20. 10. 2010 6:53:10
Číslo 2/2010|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok je venovaný oblasti skvalitňovania tvorby a riadenia projektov prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Netradičným spôsobom autori implementujú všeobecné zásady tvorby projektov do oblasti prevencie kriminality. S využitím logiky sa snažia navrhnúť metodický postup pri tvorbe projektov. Projekt preventívnej aktivity chápu ako proces a uviedli nástroj na popis procesov, čo je Vývojový diagram procesov. V závere sa autori článku venujú stabilite riadiacich procesov. Kľúčové slová: prevencia kriminality, projekt, logický rámec ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795