Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2009

když se řekne umělá inteligence

Ivan Zelinka | 6. 12. 2009 16:39:47
Číslo 1/2009|Inteligence|Ostatní

příspěvek se zabývá problematikou umělé inteligence a vědními oblastmi, které více či méně souvisejí s problematikou umělé inteligence. V příspěvku jsou diskutována historická fakta, která jasně poukazují na to, že prvotní kořeny umělé inteligence a některé její součásti byly definovány již A. M. Turingem. ...více

návrh a seřízení konvenčních regulátorů

Miluše Vítečková | 6. 12. 2009 16:36:38
Číslo 1/2009|Regulace|Vědecká stať

Článek je věnován návrhu a seřízení konvenčních regulátorů metodou přímé syntézy a metodou vnitřního modelu. Obě tyto metody v současnosti patří mezi nejčastěji používané a oblíbené přístupy, což vyplývá jak z jejich jednoduchosti, tak i obecnosti. Je ukázáno, že při určitých podmínkách jsou obě metody ekvivalentní. Jejich použití při návrhu analogových i číslicových konvenčních regulátorů je podrobně popsáno a ilustrováno na metodě požadovaného modelu, která byla rozpracována na katedře automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB — Technické univerzity Ostrava. ...více

úvodník

Vladimír Vašek | 6. 12. 2009 16:32:50
Číslo 1/2009

Vážený čtenáři, dostává se k vám pilotní číslo nového elektronického časopisu, který se rozhodla, po několika letech formování názoru na existenci vlastního časopisu, vydávat Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. ...více

absolventi vysokých škol pohledem společnosti satturn holešov

Jaromír Tomšů | 6. 12. 2009 16:16:33
Číslo 1/2009|Teorie|Ostatní

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. je ryze českou privátní firmou se sídlem ve Zlínském kraji, zaměřenou především na aktivity v oblasti elektronických komunikací. Základními produkty firmy jsou kabelová televize a multifunkční datové sítě ...více

rizikové faktory znečišťovania ovzdušia a ich dopad na ludské zdravie

Josef Reitšpís | 6. 12. 2009 16:11:38
Číslo 1/2009|Technika|Ostatní

Ak sa pozrieme kamkoľvek, obklopuje nás energia. Energetika je preto jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva a má priamy dopad nielen na ekonomický rast krajiny, ale i na životné prostredie. ...více

riziká spojené s prevádzkovaním kotlov na alternatívne palivá

Josef Reitšpís | 6. 12. 2009 16:05:29
Číslo 1/2009|Bezpečnost|Ostatní

Technologický rozvoj vždy čelil skutočnosti, že môže vyvolať závažné nehody, pretože priemyslová výroba, skladovanie, preprava a ďalšie činnosti sú často spojené s veľkým množstvom energie a látok v procese, ktoré môžu mať veľmi nepriaznivé dopady na človeka i prostredie okolo neho. Všetky ľudské činnosti sú spojené s nebezpečenstvom a neurčitosťami rôzneho pôvodu ...více

improving participating in democracy by distributed voting schema

Radek Šilhavý | 6. 12. 2009 16:01:44
Číslo 1/2009|Informatika|Vědecká stať

There are several methods how to improve voting process. One, of the most appropriate is the remote internet voting. The remote internet voting allows to voters, which are not in their election district, take a part in the democracy process. The most import issues in the internet voting are security, privacy and auditability of the remote voting process. The remote voting process brings some advantages and disadvantages. ...více

overview of artifical inteligence in electronic business sector

Petr Šilhavý | 6. 12. 2009 15:54:45
Číslo 1/2009|Informatika|Vědecká stať

E-commerce is the most important process, which is used in the electronic business. E-commerce produces a lot of data and information, which has to be analysed. This contribution wants to show the possibilities of using artificial intelligence in e-commerce. ...více

steganografie jako hrozba úniku kritických obchodních informací a její detekce pomocí umělých neuronových sítí

Jiří Hološka | 6. 12. 2009 15:48:50
Číslo 1/2009|Inteligence|Ostatní

Tento článek se zabývá vysvětlením bezpečnostních hrozeb v byznys prostředí, pricnipy a způsoby, jak udržovat data zabezpečená pomocí stegoanalýzy. Steganografie je doplněk kryptologie, který skrývá chráněné informace do obrázku, videí či datových toků. Steganografii je proto možné označit za ideálním nástroj k obcházení interních bezpečnostních politik omezující nežádoucí nakládání s informacemi. Článek je zaměřený na ukázku, jak lze detekovat steganografický obsah v JPEG formátu pomocí neuronových sítí (navržená metoda stegoanalýzy). Použitá metoda detekce byla ověřena s téměř 100% úspěšností, jak je popsáno v sekci výsledky. ...více

integrovaný bezpečnostní systém ve zlíně

Milan Kladníček | 6. 12. 2009 15:41:55
Číslo 1/2009|Bezpečnost|Ostatní

Bezpečnost občanů je jedním z předních úkolů politiků a pracovníků veřejné správy.
Hrozba mezinárodního terorismu a stále častější kriminální útoky na soukromé i společenské zájmy včetně mimořádných událostí, které nám připravuje sama příroda, význam ochrany obyvatel dále prohlubují. Jednou z cest jak přispívat ke zvýšení bezpečnosti a pořádku je integrace moderních informačních bezpečnostních technologií. ...více

adaptive control of a continuous stirred tank reactor

Petr Dostál | 1. 12. 2009 0:00:00
Číslo 1/2009|Regulace|Vědecká stať

The paper deals with simulation of continuous-time adaptive control of a continuous stirred tank reactor (CSTR). The control design is based on approximation of a nonlinear model of the process by a continuous-time external linear model.with parameters estimated using a corresponding delta model. The control system with two feedback controllers is considered. The controller design is based on the polynomial approach and the pole assignment method. The adaptive control is tested by simulations on the nonlinear model of the CSTR with a consecutive exothermic reaction. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795