Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 3/2013 - BTSM

bezpečnostní technologie pro ochranu perimetru

Ivo REBENDA | 1. 12. 2013 0:00:00
Číslo 3/2013 - BTSM|Bezpečnost|Přehledová stať

Představení řešení výzkumu, vývoje, testování a možnosti použití nového způsobu detekce narušení vymezeného, v některých případech i nevymezeného perimetru. Pro dosažení stanoveného cíle se využívá zařízení FG3000, které novým způsobem aplikuje kvalitní seismické detektory, akcelerometry a další elektroniku. Provádí detekci a lokalizaci mechanických vzruchů, analyzuje detekované vibrace způsobené možným pokusem o narušení či překonání perimetru. ...více

research on trends in the development of the international security environment. application of strategic analysis

Piotr Daniluk | 1. 12. 2013 0:00:00
Číslo 3/2013 - BTSM|Bezpečnost|Přehledová stať

Strategic analysis is one of the most important conceptions of systemic research, which enables to recognize and estimate even very complex threats and opportunities which may be challenges for security. This research is conducted simultaneously in many areas – political, economical, social, technological, military and ecological, regardless of what kind of institution or organization is concerned. ...více

elektromagnetické zbraně, hrozba pro industriální společnost

Libor DRAŽAN | 1. 12. 2013 0:00:00
Číslo 3/2013 - BTSM|Bezpečnost|Přehledová stať

Příspěvek se zabývá problematikou zbraní se směrovanou energií. V příspěvku je provedena klasifikace zbraní se směrovanou energií. Podrobněji je rozebrána problematika zbraní se směrovanou energií pracujících v pásmu rádiových vln a mikrovln. Dále je rozebrána podstata působení zbraní se směrovanou energií na elektronická zařízení a jsou popsány technologie využívané při konstrukci zbraní se směrovanou energií. V závěru jsou uvedeny možné scénáře použití zbraní se směrovanou energií proti industriálně vyspělé společnosti. ...více

knowledge database of asymmetric threats

Pavel BUČKA | 1. 12. 2013 0:00:00
Číslo 3/2013 - BTSM|Bezpečnost|Vědecká stať

The article deals with a possibility of creating a knowledge database of asymmetric threats on the basis of experience of previous operations. The experience of combat use in operations demonstrated the need for an improved training for the mission. Decision Support System is a tool which improves process of planning and executing mission in asymmetric warfare. The core of the system is a knowledge database, serving as a comprehensive source of historical information, and components supporting the assessment of risk for future missions. ...více

digitální svět a dokazování obsahu elektronických dokumentů

Viktor PORADA | 1. 12. 2013 0:00:00
Číslo 3/2013 - BTSM|Bezpečnost|Přehledová stať

Příspěvek pojednává o problémech s poznáním a prokázáním, resp. dokázáním dějů, které v digitálním světě probíhají. Tato otázka zajímá jak teoretiky – filosofy a matematiky, tak praktiky – konstruktéry a návrháře. Ale možná ještě významnější se dnes stává pro kriminalisty při forenzní analýze počítačových systémů a sítí, jakož i digitálních nosičů dat z hlediska dokazování jejich obsahu. Nejčastější formou forenzního zkoumání elektronických dokumentů nacházejících se v prostředcích ICT jsou digitální dokumenty ve statické formě, které byly opatřeny nebo zajištěny orgány činnými v trestním řízení. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795