Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2023

kinematika pasažierov v interiéry vozidla záchrannej zdravotnej služby pri dynamických jazdných manévroch

Veronika Adamová | 1. 12. 2023 0:00:00
Číslo 2/2023|Aktuální číslo|Bezpečnost

Posádky vozidiel záchrannej zdravotnej služby (ZZS) nemusia použiť bezpečnostné pásy vozidla pri jazde počas výkonu zásahu. Napriek tomu je z hľadiska bezpečnosti takéto použitie vozidla posádkou nežiadúce a zdravie ohrozujúce. Ďalším nevhodným prvkom pri používaní vozidla ZZS je nesprávne pripútanie alebo nepripútanie prevážaného pacienta bezpečnostnými pásmi. ...více

fire modelling of a floating object

Dorota Hodúlová | 1. 12. 2023 0:00:00
Číslo 2/2023|Aktuální číslo|Bezpečnost

The CFAST program is a two-zone fire model used to model confined space fires. Fire models are used to predict fire behaviour and smoke transport. This paper discusses the application of the CFAST program in two simulations for confined space fires in a floating facility. The first simulation deals with a fire where electrical power is supplied to the vessel, i.e., the various fire protection devices are active. The second simulation deals with the case where the vessel is de-energised and the fire engineering equipment is inactive. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795