Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2018

využitie inteligentných priechodov pre chodcov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy

Marek Čopiak | 1. 12. 2018 0:00:00
Číslo 2/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok je zameraný na využitie inteligentných dopravných systémov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy, a to najmä na inteligentné priechody pre chodcov. Okrem objasnenia a štruktúry inteligentných dopravných systémov príspevok obsahuje aj jednotlivé riešenia inteligentných priechodov pre chodcov, ako napríklad osvetlenie a zvýraznenie priechodov, detekcia a indikácia vstupu chodca na vozovku, kvalita vodorovného dopravného značenia, atď. V ďalšej časti sa príspevok venuje analýze inteligentného priechodu pre chodcov v obci Lozorno, patriacej do okresu Malacky a do Bratislavského kraja. Uvedený priechod pre chodcov bol posudzovaný v dennom i nočnom čase. ...více

preventívne opatrenia zamerané na znižovanie psychosociálnych rizík v podnikoch

Valéria Moricová | 1. 12. 2018 0:00:00
Číslo 2/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Posudzovanie rizík v podnikoch je základným predpokladom na úspešnú prevenciu pred vznikom krízových javov. V podnikoch, ktoré disponujú s nebezpečnými látkami je riziko pre zamestnancov o to vyššie a je potrebné vybraným špecifickým rizikám venovať dostatočnú pozornosť. Predmetom riešenia daného článku budú opatrenia zamerané na prevenciu psychosociálnych rizík v podnikoch. ...více

the profession of crisis manager in the context of disaster awareness of the population

Michal Titko | 1. 12. 2018 0:00:00
Číslo 2/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

The process of crisis management includes measures that can significantly interfere with society and restrict the fundamental rights and freedoms of individuals during the crisis events. In this context, the ethical dimensions of crisis management must be considered and awareness of such principles should be reflected from both the crisis manager’s point of view as well as the society point of view. The proposed article, therefore, deals with the identification of the person of the crisis manager and with analysis of the current problematic situation of the given profession. ...více

perspektivy využití technologie bci (brain-computer interface) ve fyzioterapii

Martina Žabčíková | 1. 12. 2018 0:00:00
Číslo 2/2018|Informatika|Vědecká stať

Brain-Computer Interface (rozhraní, které propojuje mozek a počítač) systémy umožňují získat a analyzovat elektrické signály, které se generují v lidském mozku. Tyto signály jsou využity a převedeny do diskrétní počítačově srozumitelné podoby tak, aby s nimi mohla digitální technika rychle a efektivně komunikovat v reálném čase. Rozhraní BCI by pomohlo zpracováním a přenosem těchto signálů alespoň částečně obnovit komunikaci poškozeného lidského organismu s okolím. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795