Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2017

interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika

Michaela Melicharová | 1. 12. 2017 0:00:00
Číslo 2/2017|Bezpečnost|Přehledová stať

Hlavním cílem výzkumného projektu s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ (č. VI20152018038) je zvýšení bezpečnosti občanů a technické infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS). Následující článek popisuje základní koncept uvedeného projektu se zaměřením na výchozí analytické činnosti v podobě získávání a zpracování vstupních dat o pyrotechnické zátěži. ...více

quadrocopter options and their use when searching for crews of aircraft in distress in inaccessible terrain

Jan Kyselák | 1. 12. 2017 0:00:00
Číslo 2/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

At present, the rapid development of unmanned aircraft vehicle (UAV) land quadcopter with broad possibilities of their use is observed. This is mainly military use in reconnaissance activities, possibly in combat use, but also in the civilian sector. This is mainly about exploration and monitoring of areas such as forest fires, floods, etc., and the transmission of the data to the central site where the information is evaluated. The new research focuses on intelligent communication with other autonomous sources, the exploration of the unknown environment and the ability to maneuver in the target areas with relatively high speed ... ...více

význam a poslání objektu chráněného zdravotnického pracoviště – fakultní thomayerova nemocnice, praha 4 – krč (objekt ko 17)

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2017 0:00:00
Číslo 2/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

Abstrakt Tento příspěvek se zabývá Chráněným zdravotnickým pracovištěm, objektem KO 17, který je majetkem Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Charakterizuje možnosti využití, poslání a významu objektu KO 17 pro potřeby ochrany obyvatelstva z hlediska zabezpečení a poskytnutí zdravotnické pomoci postiženým osobám při mimořádných událostech, či krizových situacích a stavech. V příspěvku jsou uvedeny informace o technickém vybavení krytu, o počtu možného ukrývání osob, rozebírá různé režimy podzemního krytu v hlavním městě Praze. ...více

kontextově dostupné služby a rozšířená realita v environmentálním managementu

Jakub Trojan | 1. 12. 2017 0:00:00
Číslo 2/2017|Informatika|Vědecká stať

Příspěvek pojednává o kontextově dostupných službách a rozšířené realitě v environmentálním managementu. Definuje pojmy kontextově dostupných služeb, rozšířené reality a s nimi související virtuální realitu, rozšířenou virtualitu, smíšenou realitu a jejich nástroje. V další části je pak popsáno využití těchto služeb v environmentálním managementu, konkrétně v odpadovém hospodářství jako nástroj osvěty pro veřejnost. ...více

nelegálna migrácia v rámci slovenskej republiky

Júlia Mihoková Jakubčeková | 1. 12. 2017 0:00:00
Číslo 2/2017|Bezpečnost|Přehledová stať

Migrácia je v súčasnej dobe vážny problém, ktorý sa dotýka najmä krajín Európskej únie. Najzávažnejším problémom je nelegálna migrácia, t.j. nekontrolovateľný prechod štátnej hranice bez platných cestovných alebo iných dokladov, prípadne nelegálny pobyt osôb bez platných dokladov na území Európskej únie. Článok pojednáva o dôvodoch migrácie. Konkrétne sa zaoberá problematikou migrácie na Slovensku, a na údajoch v rokoch 2012 až 2016 poukazuje na zníženie počtu pokusov o nelegálnu migráciu cez územie Slovenskej republiky. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795