Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2016

pohromy a jiné zdroje rizik v katastrálním území obce těmice

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost|Vědecká stať

Předmětem tohoto příspěvku je rozbor současných zdrojů ohrožení na území České republiky. Článek se zabývá nejběžnějšími jevy a rozebírá jejich příčiny a následky. Součástí je shrnutí platné legislativy týkající se mimořádných událostí a běžných opatření různých odvětví. V další části jsou charakterizovány jednotlivé zdroje rizik pro katastrální území Těmice dle historických záznamů a současné dokumentace a rozbor možných ohrožení v současnosti a po dokončení uvažovaných technologických zařízení a staveb. ...více

hardware protection of metallic loops against sabotage

Václav Mach | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost|Vědecká stať

This article deals with the protection of metallic loops against sabotage. Basic hardware solutions are examined as an essential element that can protect the Control and Indicating Equipment (CIE) against brute force attacks like overvoltage. To increase the security level, a new possible design of loop protection is presented. Assembled electronic circuit is then measured and discussed. Part of these issues is described in images that contain labels and values of the used components. ...více

nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost|Přehledová stať

Příspěvek se zabývá nemocemi z povolání v České republice a monitorováním expozice rizikovým faktorům práce a pracovních podmínek zaměstnanců na pracovištích. Zpracovali jsme materiály za období let 2013 – 2015, které se týkají rozboru profesionálních onemocnění hlášených v České republice, nemocemi z povolání a ohrožením nemocemi z povolání a monitorováním expozice na základě údajů z kategorizace prací a pracovišť za jednotlivé roky. ...více

luminiscenční spektroskopie jako nástroj k ověřování pravosti bankovek

Ondřej Halaška | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost|Přehledová stať

Příspěvek obecně pojednává o nejefektivnějších metodách, pomocí nichž lze snadno a rychle examinovat danou bankovku z hlediska její pravosti. Některé z uvedených metod jsou velmi jednoduché a zvládne je i neodborná veřejnost, respektive lidé bez hlubších znalostí problematiky. Dále příspěvek také pojednává o metodách, které si vyžadují určité znalosti v oblasti padělání bankovek a také jisté laboratorní zázemí. Pro upřesnění celé problematiky, počáteční kapitola pojednává o samotných materiálech, ze kterých jsou bankovky vyrobeny. Experimentální výstup nastiňuje možné metody a jejich vhodné kombinace, které mohou být v praxi použity při ověřování pravosti bankovek. ...více

proces manažérstva bezpečnosti ii zavedenie, hodnotenie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost|Přehledová stať

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je pokračovaním problematiky systému manažérstva bezpečnosti organizácie uvedenej v článku Proces manažérstva bezpečnosti I. – Plánovanie bezpečnosti. ...více

proces manažérstva bezpečnosti ii plánovanie bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je zameraný na súvislosti organizácie a prvú časť Demingovho cyklu manažérstva bezpečnosti organizácie – Vedenie, Plánovanie a Podpora. ...více

nové normy pre systémy manažérstva

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Číslo 2/2016|Bezpečnost

Príspevok rieši problematiku systémov manažérstva podľa medzinárodne uznaného štandardu – Prílohy SL, ktorá všeobecne definuje rovnakú štruktúru, jadro textu a spoločné pojmy a definície pre budúce generácie systémov manažérstva a má veľmi významný vplyv na organizácie, poradcov, certifikačné orgány, akreditačné orgány, audítorov a systémy manažérstva. Táto príloha prakticky predstavuje postupnosť procesu manažérstva pre všetky jeho druhy. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795