Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2022

komparácia efektívnej aneefektívnej aplikácie koncepcie cpted z doteraz realizovaných projektov v zahraničí

Klaudia Kubalová | 1. 6. 2022 0:00:00
Číslo 1/2022|Aktuální číslo|Teorie

Myšlienka vytvárania bezpečnostného prostredia je podnietená okrem iného aj rôznymi princípmi, z ktorých k najpodstatnejším môžeme priradiť koncepciu CPTED. Názov je odvodený z anglických slov Crime Prevention Through Environmental Design, čo v preklade znamená prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu. Táto koncepcia je postavená na názore, že správnym využívaním priestoru môžeme dospieť k znižovaniu kriminality, čo bude mať za následok zvyšovanie bezpečnosti objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách. ...více

determining the fire risk for shopping centre

Adam Malatinský | 1. 6. 2022 0:00:00
Číslo 1/2022|Aktuální číslo|Bezpečnost

Fire threats are currently a pervasive problem for various industries. The article proposes specific criteria related to fire protection to determine the resulting fire risk based on which activities are proposed to increase preventive protection. Specifically, in this article, fire safety is addressed for a shopping centre. ...více

o kybernetickej dimenzii bojiska

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2022 0:00:00
Číslo 1/2022|Aktuální číslo|Bezpečnost

Severoatlantická aliancia, od svojho samitu, ktorý sa konal v júli v roku 2016 vo Varšave v Poľsku, považuje kybernetický priestor za operačný priestor. Kybernetický priestor, či už v podobe jednoduchého počítača pripojeného k internetu alebo viacerých vzájomne prepojených a pripojených počítačov či dokonca vysoko výkonných moderných serverov, predstavuje v súčasnosti životne dôležitý priestor pre bezpečnosť a obranu akéhokoľvek štátu či zoskupenia (aliancie, paktu, únie) štátov. ...více

experimentálne testovanie teplotnej odolnosti bezpečnostnej kamery

Ladislav Mariš | 1. 6. 2022 0:00:00
Číslo 1/2022|Aktuální číslo|Teorie

Teplotná odolnosť bezpečnostnej kamery môže významným spôsobom ovplyvniť umiestnenie kamery v danom prostredí. Testovanie bolo zamerané na teplotnú odolnosť a funkčnosť kamery Dynacolor W5-BAY30, ktorá má teplotný rozsah používania vo vonkajšom prostredí -10 až +50 °C. Testovanie prebiehalo v klimatickej komore Vötsch VCL 7010. Výsledkom testovania je overenie funkčnosti kamery v hraničných teplotách podľa technických parametrov kamery a overenie funkčnosti v extrémnych teplotách – mimo technické parametre. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795