Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2013

optimalizace vyhledání nejdelšího prefixu síťové adresy s využitím částečné dynamické rekonfigurace fpga

Jiří Matoušek | 1. 6. 2013 0:00:00
Číslo 1/2013|Obvody|Ostatní

Článek se zabývá optimalizací rychlosti operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu pomocí algoritmu Tree Bitmap. Optimalizace jsou navrhovány tak, aby v maximální možné míře využívaly prostředků u současných FPGA čipů. Kromě nahrazení externí paměti pomocí Block RAM paměti umístěné přímo v FPGA je navrženo takže rozdělení jednotlivých kroků algoritmu do samostatných stupňů zřetězené linky. Pro výsledné řešení je uveden návrh hardwarové architektury a jsou nastíněny vlastnosti takto optimalizovaného algoritmu. V článku je také obsažena kapitola o směřování mojí disetační práce. ...více

návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů

Filip Kadlček | 1. 6. 2013 0:00:00
Číslo 1/2013|Informatika|Ostatní

Práce se zabývá problematikou obrazových klasifikátorů a jejich efektivní syntézou do FPGA technologie. V práci je uveden postup pro automatickou syntézu klasifikátoru na základě trénovacích a testovacích dat. Automatická syntéza klasifikátoru je vykonávána pomocí iteračního procesu. Řada dílčích výsledků iteračního procesu je uvedena v práci. ...více

application of i<sub>ddt</sub> test in sram arrays towards efficient detection of weak opens

Gábor Gyepes | 1. 6. 2013 0:00:00
Číslo 1/2013|Technika|Vědecká stať

This paper deals with the dynamic supply current testing (IDDT) of SRAM cells and arrays. Additionally, an IDDT current sensor and used current sensing method are presented and explained as well. The efficiency of the proposed test in unveiling weak open defects is demonstrated through simulations carried out on a 64 bit SRAM array designed in a CMOS 90 nm technology. Also the dependence of the efficiency on the cell ratio of the SRAM core cell is evaluated. ...více

metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi fpga

Lukáš Mičulka | 1. 6. 2013 0:00:00
Číslo 1/2013|Obvody|Ostatní

V článku je popisována navrhovaná metodika, která se zabývá možností rekonfigurace obvodu FPGA po vzniku přechodné i trvalé poruchy. Metodika se zabývá postupy pro rozlišení typu poruchy, lokalizaci postižené oblasti FPGA a pro výběr nové konfigurace v případě výskytu trvalé poruchy. Obsahem jsou i možné způsoby řešení problému synchronizace jednotek po částečné dynamické rekonfiguraci FPGA. ...více

interface pro optickou závoru

Martin Pospíšilík | 1. 6. 2013 0:00:00
Číslo 1/2013|Obvody|Vědecká stať

Článek obsahuje popis konstrukce elektrického obvodu, který slouží jako interface pro optickou závoru. Obvod byl původně vyvinutý pro snímání otáček klikového hřídele zážehového motoru, obecně jej však lze využít v jakékoliv aplikaci, kde je třeba přesné měření otáček, případně zjišťovat průchod mechanického prvku určitým bodem trajektorie. ...více

aplikácia zásad projektovania pri ochrane objektov

Katarína Kampová | 1. 6. 2013 0:00:00
Číslo 1/2013|Teorie|Vědecká stať

Článok pojednáva o prístupe k návrhu bezpečnostných projektov, ktorých cieľom je ochrana objektov proti rizikám, ktorých zdrojom je cieľavedome konajúca fyzická osoba. Poukazuje na význam implementácie princípov projektového manažmentu v rámci oblasti ochrany objektov a taktiež poukazuje na možnosti použitia normy ISO 31000 Manažérstvo rizika pri samotnom návrhu a realizácii bezpečnostných projektov. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795