Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Využití povodňového simulátoru POSIM pro tvorbu povodňových plánů

Využití povodňového simulátoru POSIM pro tvorbu povodňových plánů

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Zařazení: Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2014

Obsah článku je zaměřen na využití informační podpory určených pro tvorbu povodňových plánů na konkrétní studii zájmového území v oblasti středního toku řeky Moravy a dolního a středního toku řeky Bečvy včetně části Vsetínské Bečvy. Pro simulaci povodní byl vybrán povodňový simulátor POSIM od společnosti T-Soft. V současnosti je zároveň tento povodňový simulátor využíván v rámci výuky na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti ve Zlínském kraji. V úvodu je odůvodněno použití povodňového simulátoru POSIM. V druhé kapitole je popsána charakteristika POSIMu, včetně minimálních technických softwarových a hardwarových požadavků na provoz. Ve třetí kapitole je popsána tato aplikace z pohledu běžného uživatele v návaznosti na studii vybraného zájmového území. V další kapitole je uveden stručný popis zájmového území. V diskuzi a shrnutí výsledků jsou zobrazeny povodňové mapy pětiletých, dvacetiletých a stoletých povodní získané z provedené simulace. Součástí této kapitoly byla provedena komparace povodňových map z POSIMu s povodňovými mapami Povodí Moravy a mapami z Digitálního povodňového plánu České republiky.

Článek je dostupný pouze v PDF verzi.

Stáhnout


Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2022 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795