Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Absolventi vysokých škol pohledem společnosti SATTURN Holešov

Absolventi vysokých škol pohledem společnosti SATTURN Holešov

Jaromír Tomšů | 6. 12. 2009 16:16:33
Zařazení: Teorie|Číslo 1/2009|Ostatní

Absolventi vysokých škol pohledem společnosti SATTURN Holešov

Ing. Jaromír Tomšů

SATTURN Holešov spol. s r. o.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. je ryze českou privátní firmou se sídlem ve Zlínském kraji, zaměřenou především na aktivity v oblasti elektronických komunikací. Základními produkty firmy jsou kabelová televize a multifunkční datové sítě, systémy pro varování a vyrozumění obyvatelstva, telemetrie v oblasti životního prostředí, fotovoltaické elektrárny a systematický výzkum a vývoj spojený s uvedenými aktivitami.

Podnikatelskou filosofií firmy je poskytování komplexních profesionálních služeb zákazníkům, vyznačujících se vysokou mírou odbornosti a přidané hodnoty u všech dodávaných produktů.

Pro odbornou práci ve firmě je proto nezbytně nutné hledat a využívat především plně kvalifikované zaměstnance s potřebným vzděláním a praxí v oboru a zasazovat se o jejich soustavné celoživotní vzdělávání, odborný růst, školení a výcvik vedoucí k zajištění zastupitelnosti všech pracovníků. V souladu s funkčním zařazením, dle organizačního schématu firmy, pak důsledně vyžadovat po jednotlivých pracovnících odpovídající míru odpovědnosti za provedenou práci a profesionální přístup k plnění zadaných úkolů.

Firma se dlouhodobě aktivně zapojuje do programů dotační politiky ČR i EU s cílem maximálně čerpat finanční zdroje státního rozpočtu i evropských fondů pro urychlení rozvoje firmy a jejích lidských zdrojů.

Výzkumně-vývojový potenciál firmy je orientován na dlouhodobou systematickou spolupráci s vysokými školami ČR, vedoucí k nalezení nejen nových produktových možností na trhu, ale i nových spolupracovníků z řad absolventů těchto škol. Jednou z nich je i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.

Dynamický rozvoj společnosti, kterého jsme v současné době svědky, zejména v oblasti komunikačních a informačních technologií, je příčinou rychle probíhajících změn technických, technologických, ale i systémových řešení v mnoha oblastech produktových aplikací nabízených konečným uživatelům. K zachycení těchto změn a udržení kroku s vyspělou konkurencí je třeba trvale sledovat novinky v oboru a tyto pružně a efektivně využívat ve svých nabízených řešeních.

Proto je nezbytné ve firmách využívat teoretické znalosti absolventů vysokých škol, jejich svěžest a neopotřebovanost dlouholetou praxí a řešením každodenních starostí.

Aby dnešní firma byla úspěšná, potřebuje taktickou výhodu před svými konkurenty. Pokud pomineme známosti, úplatky a podobné negativní způsoby získávání konkurenční výhody, bohužel u nás velmi praktikované, zůstává nám „jen“ dělat práci co nejkvalitněji, nejefektivněji, mít co nejlepší strategii a hlavně potřebujeme mít kvalitní tým.

Jaká kritéria by takový optimální tým měl splňovat? Samozřejmě, aby měl samá pozitivní „nej“. Vysoké IQ, odbornost, nasazení, schopnost učit se, flexibilitu, dovednost improvizace, loajalitu, znal to, znal ono, …

Nemusíte mít ale dokonalý personál, aby firma prosperovala. Jsou zde i jiné parametry, být teamový hráč, být kamarádský, vstřícný, umět podpořit, podržet, poradit, to vše dělat ne protože musím, ale že chci. Tyto vlastnosti považuji za naprosto klíčové. Stabilita firmy není dána sílou svého nejsilnějšího článku, ale sílou toho nejslabšího. V současné době těmto vlastnostem není přáno, snaha vyniknout, individualismus, tlak konkurence, to vše se přenáší i na pracoviště, kde se pak obtížněji vytváří harmonické prostředí.

Vážným problémem je, že si dnes málo vážíme lidské práce. Je jednodušší vydělávat peníze jinak než prací, než tvorbou hodnot. Soustřeďujeme se na „boj“ s konkurencí a málo na to, jak vytvořit něco správného a prospěšného. Přílišná orientace dnešní společnosti na zisk způsobuje, že tomu podřizujeme i naše životy. Máme čím dále více, uspokojujeme si stále více potřeb, kvalita našeho života ale klesá. Za to můžeme „my“, ne mladší nastupující generace.

Jak mají školy připravovat studenty? Co se od nich po absolvování školy ve firmách vlastně očekává a požaduje? Všichni podvědomě očekáváme, že nám nastupující generace pomůže vyřešit problémy, na které sami nestačíme, se kterými si nevíme rady. Jak je ale mohou vyřešit, když je tomu učí generace, která si s těmito problémy neví rady?

„Chceme něco jinak, než jsme měli dosud? Udělejme něco jinak, než jsme dělali dosud.“

Pokud si společnost zafixuje určité preference, je to nebezpečné. Určuje to do budoucna její orientaci v mnoha ohledech, s řadou důsledků. Tyto preference ovlivňují naši činnost ve vztahu k přírodě, mění naše myšlení, formují chování, atd. Co dnes preferujeme? Ruku na srdce.

„Student není nádoba, kterou máme naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit.“

Často se potkávám s kritikou na adresu mladších generací. Mladá generace ale není horší, než jsme byli my. Mladí lidé přebírají vzorce chování od generací předchozích. Začněme proto u sebe. Dělejme „věci“ jinak než dosud. Učme se být rovnými, poctivými, přátelskými, mějme správná měřítka hodnot, važme si svojí i cizí práce. Více důvěřujme lidem ve svém okolí, snažme se věci měnit k lepšímu a nenechejme se odradit tím špatným, co kolem sebe vidíme. Buďme příkladní jako např. „Mirek Dušín“ z Rychlých šípů. To by pro začátek bylo více než dost. Pak toho ani nebudeme muset tolik učit. Chceme-li být tím nejlepším učitelem nastupující generaci, musíme být pro ni vzorem i po stránce vyznávaných morálních hodnot.


Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2022 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795